Datatilsynet, Bull & Co og IKT-Norge inviterer til en serie halvdags-seminarer om nye personvernregler og GDPR.

IKT Norge Bull Datatilsynet

Det nye regelverket gir norske og europeiske virksomheter nye plikter og mer ansvar for å ivareta personvern. Samtidig styrkes rettighetene til dem som får sine personopplysninger registrert. Denne lovendringen vil kreve at de fleste bedriftene og organisasjonene i Norge må gjøre forretnings- og driftsmessige endringer. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene.

Det nye regelverket trer i kraft i mai 2018, og får konsekvenser for alle, både ledere, fagansvarlige, ansatte, brukere, leverandører og kunder. GDPR gir virksomheter nye krav og plikter, men åpner også muligheter for å gjøre personvern og god datahåndtering til et konkurransefortrinn. 

Målet med seminarene er å gi et innblikk i og forståelse for hvordan de nye reglene vil treffe tjeneste-tilbydere, aktører og kunder i ulike sektorer. Gjennom foredrag fra blant annet Datatilsynet, IKT-Norge, Bull & Co og andre bransjeaktører, mulighet til å spørre om de dere lurer på og tid til diskusjoner, vil vi belyse endringer fra dagens regelverk til GDPR.

Etter seminaret vil dere være bedre rustet til å starte arbeidet med de nye reglene. Dere får her en unik mulighet til å fortelle myndighetene hvilke problemstillingene dere møter ned det nye regelverket, og hva dere trenger mer informasjon eller veiledning om for å få alt på plass til reglene trer i kraft. Kom gjerne forberedt med spørsmål eller problemstillinger du allerede har.  

Det to første seminarene i rekken arrangeres henholdsvis 13. juni (helse) og 15. juni (utdanning). De neste seminarene vil rette seg mot ekom, sikkerhet, fintech og de som jobber med betalingssystemer. Vi tar også sikte på å holde egne seminarer for startups og ledere. De første kursene holdes i Oslo, og vi ser på muligheten for å holde også andre steder i landet. Datoer for de resterende kursene utover høsten publiseres fortløpende, følg med!

Liste over øvrige sektormøter: