Regjeringen ønsker næringslivets innspill til sitt arbeid med nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup deltok under hele fredagens møte.

I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Abelia inviterte vi til et til et felles innspillsmøte fredag 24.05.2019.

Under arrangementet var det rundebordsdiskusjoner med fokus på blant annet næringslivets vilkår, forskning, utvikling og om Norge er godt nok rustet med relevant kompetanse for å imøtekomme fremtidens behov.

Rundebordssamtaler med de mange oppmøtte fra næringslivet.

Selv om du ikke fikk deltatt på arrangementet har du fremdeles mulighet til å gi dine innspill til utarbeidelsen av nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Her kan du sende inn dine innspill, også om du ikke deltok i møtet

Innspillsskjemaet vil være åpent til og med fredag 14. juni.

Ønsker du mer informasjon om prosessen kan du ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen: line@ikt-norge.no