–Felles europeisk skypolitikk kan gi økt produktivitet og mer innovasjon

EU utarbeider en felleseuropeisk strategi for skytjenester for å bidra til tillit og vekst i det europeiske markedet. Dette er meget relevant også for norske aktører, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer norske virksomheter både i offentlig og privat sektor til å delta på den åpne høringen for det nye visjonsdokumentet Trusted Cloud Europe.

Dokumentet peker på hvilke tiltak både de enkelte lands myndigheter og EU-kommisjonen bør ta tak i for å sikre sikkerhet og forutsigbarhet både for brukere og tilbydere av skytjenester.

– En felleseuropeisk policy for skytjenester basert på sikkerhet, personvern og gjennomsiktighet kan styrke tilliten til europeiske skytjenester. Dette vil også norske brukere og tilbydere nyte godt av, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ifølge EU-kommisjonen kan skyøkonomien generere 3,8 millioner jobber i Europa og om lag 940 milliarder Euro i bruttonasjonalprodukt i 2020. Strategien skal legge til rette for dette. Chaffey oppfordrer både offentlige og private aktører å delta på den åpne høringen i poll-format på kommisjonens nettsider. Høringen er åpen til 2. mai.

Trusted Cloud EuropeVisjonsdokumentet er utarbeidet av organisasjonen European Cloud Partnership (ECP). ECP ble til etter initiativ fra EU-kommisjonens visepresident Neelie Kroes, og har norsk representasjon i styret.