VERDIKT-programmet; Kjernekompetanse og verdiskapning i IKT, vil være Forskningsrådets store IKT-satsing. Programutkastet, som legger rammene for satsningen, er nå på høring. Hvis du mener noe om forskningsprioriteringene og programmets utkast – si i fra innen 3. juni til prosjektleder i IKT-Norge, Heidi Arnesen Austlid, på e-post heidi.arnesen.austlid@ikt-norge.no.

Selve programutkastet finner du her

Mer om VERDIKT-programmet finner du her

De overordnede målene for VERDIKT er:

  • Opprettholde og utvikle den norske IKT-nærings kompetansebasis og teknologiske forutsetning for å være internasjonalt konkurransedyktig.
  • Videreutvikle IKT-kompetanse og gi en bredere innsikt i IKT for å  fremme verdiskapende og formålstjenlig bruk av IKT i næringslivet, offentlig sektor og det sivile samfunn.