nyenorgebilde

IKT-Norge har brukt mye tid på næringspolitikk den siste tiden. I 2011 ba vi Vista Analyse studere effektene av Norges næringspolitikk, og resultatene var nedslående: dagens næringspolitikk bidrar til å opprettholde ulønnsomme næringer og hindrer nødvendig omstilling til et lønnsomt og konkurransedyktig næringsliv.Noe av det paradoksale med dagens næringspolitikk er at den aktivt støtter og opprettholder næringer som ikke representerer morgendagens verdiskaping. Tiden er inne for en ny debatt og gjennomgang av hva slags politikk vi trenger for å sikre størst mulig verdiskaping og interessante, lønnsomme arbeidsplasser i Norge.

Les rapporten Nye Norge – forutsetninger for en ny næringspolitikk.