Det er i dag over 50.000 husholdninger som har bredbånd gjennom Hjemme-PC ordningen. Felles for alle disse kundene er at de har inngått en avtale hvor forutsetningene er at de skal få kostnaden trukket over bruttolønnen i 36 måneder.

En leveranse av hjemme-PC inkludert bredbånd er en totalleveranse der tjenester som finansiering, forsikring, brukerstøtte og vedlikehold er bakt inn i prisen på hvert enkelt delprodukt, også ADSL.

Rammer både arbeidsgiver og ansatte
Avtalen mellom forhandler og bedrift samt ansatt går over 3 år fra signert dato. Problemene oppstår når forutsetningene for avtalen endrer seg midt i perioden og bedriftene opplever en stor merkostnad som overhodet ikke var forventet og som på en eller annen måte må dekkes. I mange tilfeller vil bedriften ikke finne det mulig å dekke denne kostnaden for de ansatte og da vil deres ansatte oppleve å få kostnaden med ADSL overført på seg privat. Når disse kostnadene blir overført på nettolønn vil prisen på bredbånd være til dels mye høyere enn den veiledende markedsprisen for samme produkt (dette grunnet finansiering, forsikring, brukerstøtte, vedlikehold samt bortfall av besparelser på arbeidsgiveravgift og feriepenger, se vedlagte regneeksempel). Mange ansatte vil dermed få mer enn doblet sine månedlige kostnader knyttet til bredbåndsproduktet sitt.

 Vi håper departementet og skatteetaten  tar innover seg de store problemene dette medfører for alle ansatte og bedrifter som i god tro har inngått avtaler om bredbånd via ordningen. Vi ber om at departementet og skatteetaten  ser på overgangsordninger som ivaretar ansatte med eksisterende avtaler slik at vi unngår de urimelige effektene de foreslåtte overgangsreglene gjør.

 Hvordan slår dette ut?

 Eksempelet går på Telenor ADSL Basis, 1000/200 Kbps

 Dersom arbeidstaker blir belastet:

Pris for en vanlig kunde vil gå fra kr 191 pr måned til kr 379 pr måned… kr 30 dyrere enn gatepris og kr 188 dyrere enn hva han betaler i dag…

Over 36 måneder utgjør dette kr 6.768 (kr 188 x 36) i økte utgifter.

Dersom arbeidsgiver blir belastet:  

 Arbeidsgiver får en ekstraordinære utgifter per ansatt på ca 379 kroner i mnd. Enkelte bedrifter har opp mot 1000 ansatte med ADSL via ordningen. Disse vil oppleve en utgift på over 350.000,- i måneden.