PRESSENOTAT FRA IKT-NORGE

Svært viktig ordning for IT-næringen
IKT-næringen har vært den største mottageren av skattefunnmidler og i underkant av halvparten av midlene har gått til IKT-bedrifter. Særlig små- og mellomstore IT-bedrifter i distriktene har nytt godt av ordningen. – Skattefunn har vært en forutsetning for at vi som liten bedrift har kunnet legge ned mye tid i forskning og utvikling, uttaler Frode Preben Ettesvold, administrerende direktør i IT-selskapet More AS.

Evalueringen positiv men ønsker omlegging til tilskkudd
SSB har gjennomført en bred evaluering av skattefunn-ordningen fra 2002 til 2006. Resultatene fra denne evalueringen ble offentliggjort 17 januar og viser at ordningen har fungert meget godt. Forskerne anslår gevinsten til 2 kroner utført forskning for hver krone i skattefradrag. De viser også at skattefradragsordningen særlig treffer små- og mellomstore kunnskapsbedrifter i distriktene som ikke har tradisjon for å drive forskning. – Ordningen har vært enkel, brukervennlig og lett tilgjengelig og har derfor truffet bredt, sier Hoff. – Omlegging til tilskuddsordning er feil vei å gå, «don’t change a winning team» er vår melding til Finansministeren, sier Hoff.

Innstrammingen har vært dramatisk
Fra og med 2007 strammet Regjeringen kraftig inn på ordningen. Det ble innført en øvre timesats og maksimalt antall timer per år for eget FoU-personell som kunne føres i fradragsgrunnlaget. Tall fra november 2007 viser at denne innstrammingen fikk dramatisk følger for inngangen av nye skattefunnsøknader. I november 2007 hadde skattefunnsekretariatet mottatt 1890 nye søknader mot 2709 nye søknader i november 2006. Antallet nye skattefunnsøknader hadde altså blitt redusert med 30 % pga Regjeringens innstramming.

Øk satsningen på skattefunn
– Dersom Regjeringen mener alvor med at de ønsker å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet bør de allerede i revidert nasjonalbudsjett utvide den vellykkede skattefunnordningen gjennom økte timesatser og antall timer som kan føres, avslutter Hoff.


For ytterligere kommentarer kontakt:
Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge på tlf  92022354 eller Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt på tlf 93038742

Frode Preben Ettesvold, Administrerende direktør i More AS kan treffes på tlf 97022323