At SV ikke følger opp sitt eget ti-punkts IT-program og Soria Moria-erklæringens lovnader om infrastruktur og digital kompetanse, er overraskende og skuffende. – Regjeringen hadde et mulighetsvindu til å skape en innovativ og motiverende læring og en moderne skole. Det er tydeligvis ikke blitt prioritert, sier Austlid

IKT-Norge forventer at midler til gratis læremidler i videregående opplæring, også benyttes til digitale læremidler. Digitale læremidler bidrar til mer lærelystne elever og billigere læremiddelutgifter. – I Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter en av fem basisferdigheter, men digital kompetanse er det ingen som får ved å lese en bok. Manglende satsing på IKT i utdanningen bidrar ikke til å oppnå Kunnskapsløftets intensjoner, sier Austlid. IKT-Norge er også overrasket over at det ikke innføres lik moms på digitale og trykte læremidler.

I tillegg er vi overrasket over at Regjeringen ikke prioriterer IKT i lærerutdannigen. – Konsekvensen av fraværende satsing er at vi utdanner «gammeldagse» lærere som ikke evner å møte ungene i deres digitale hverdag. Lærere bør være de mest kompetente til å gi barn og unge digital kompetanse og dømmekraft, da må dette også være en sentral del av lærerutdanningen og etter- og videreutdanningstilbud, sier Austlid.

For ytterligere kommentarer;
Heidi Arnesen Austlid, prosjektleder IKT-Norge 90745210