Generalforsamlingen i IKT-Norge valgte 22.4 nytt styre i IKT-Norge.

Steinar Sønsteby fra Atea ble valgt til ny styreleder etter Eilert Hanoa, som trer ut av styret etter å ha sittet som styreleder i 8 år.

IKT-Norge får et usedvanlig slagkraftig styre som igjen befester den posisjonen organisasjonen har i IKT-markedet.

–Jeg er svært glad for at IKT-Norge har et så sterkt og slagkraftig styre. Det gir oss den nødvendige power både innad i næringen, men enda viktigere er signaleffekten utad. De ledende IKT- bedriftene i Norge ønsker å ta ansvar for næringens rammebetingelser og å være med på å utforme IKT-politikken som vil bli viktigere og viktigere for Norge som en kunnskapsnasjon, sier Per Morten Hoff generalsekretær IKT-Norge.

 

Styret i IKT-Norge 2015- 2016.

 

Styreleder Steinar Sønsteby Atea
Monica Flo Visma Unique
Jørgen Myrland Cisco
Ann Sofie Risåsen Capgemini
Toril Nag Lyse
Morten Søgård Evry
Martin Lippert Broadnet
Grete Viksaas Basefarm
Sverre Hurum Bouvet
Solveig Kristiansen Dell
Lill Hege Hals Worksoft
Øystein Skiri Boost
Tore Bjelland Oracle
Harald Krohg Telenor