Statsbudsjett 2017: KrFs alternative budsjett skriver lite om digitaliseringens betydning for omstilling og vekst. De har heller ikke fulgt opp våre ønsker om programmering i grunnskolen og nye studieplasser øremerket til IT.

Administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid
Administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid

– Vi får inntrykk av at KrF har begynt å sove i timen, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

50 mill til bredbåndsutbygging

Vi er imidlertid glade for at de legger inn 50 mill. ekstra i tilskudd til bredbåndsutbygging. Det er også positivt at de legger inn 50 mill. kroner ekstra til innovasjon og pilotprosjekter innen omsorgsteknologi.

– Her trengs langt sterkere virkemidler for å få kommunene med i teknologiutviklingen, sier Austlid.

Hun sier at IKT-Norge forventer at KrF får gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene for å reversere forslaget til kutt i bredbåndsutbyggingen og økt satsing på omsorgsteknologi.