Delingsøkonomiutvalget foreslår å fjerne løyveplikten for drosjer. IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid roser utvalget for forslagene som vil fjerne all tvil om at Über og andre transportører i den digitale økonomien kan kjøre legalt, så lenge sjåførene har en kjøreseddel.

– Slipp drosjene fri, er Austlids oppfordring til politikerne som skal debattere og vedta saken.

– Den teknologiske utviklingen gjør kontakten mellom sjåførene og kundene tettere og enklere. Drosjesentralene og takstametrene representerer kostnader som ikke lenger er nødvendig. De fleste vil foretrekke å bruke sin smarttelefon, sier hun.

Fylkeskommunene trenger ikke lenger gi løyve og behovsprøve.

– Vi må slutte å være så opphengt i hvordan noen valgte å regulere for 20 eller 50 år siden og heller spørre om formålet med reguleringen nå kan oppnås på enklere måter. Dette bør gjelde for alle områder, avslutter Austlid.