Over halvparten av de spurte har benyttet seg av returordningen for små elektriske og elektroniske produkter i løpet av det siste året viser en undersøkelse fra returselskapet for EE-avfall, Elretur. Det er allikevel den voksne del av publikum som i hovedsak benytter seg av returordningen. Nærmere dobbelt så mange av de over 35 som de under 35 benytter seg av returordningen.

Rike bestinger og verstinger
Et annet resultat etter undersøkelsen er at folk med høy inntekt i mye større grad har benyttet seg av returordningen sammenlignet med de med lavest husholdningsinntekt. (17 % forskjell). Samtidig er det de med høyest husholdingsinntekt som har kastet mest småelektronikk i søppelkassa, så her er man ikke konsekvent i sine miljøhandlinger.

For mye småelektronikk i søpla
Det er fortsatt for mange som kaster elektriske småartikler i søppelbøtta. 13,5 prosent av de spurte benytter seg av deponiet under vasken hjemme. Og den yngre garde har stort forbedringspotensial. I aldersgruppen 16-24 år kaster 1 av 5 småelektronikk i søppelkassa istedenfor å levere det inn til miljøsanering og gjenvinning.  Dette er nedslående resultater, siden salget av småapparater i 2007 økte med hele 16 % (tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen). Utfordringen med å få dette avfallet inn i returordningen for EE-avfall ser i følge fjorårets salgstall dermed ikke ut til å bli mindre. 

Kjennskap til forhandlers mottaksplikt
Nesten 93 % av de spurte i Elreturs landsdekkende undersøkelse vet at de kan levere kasserte hvitevarer og elektronikkartikler til foretninger som selger slike produkter. Det betyr, at selv om manglende informasjon i butikker og i reklamemateriell har vært trukket frem av media som det store forbedringspotensialet etter Statens Forurensingstilsyn har hatt tilsyn hos forhandlere av elektriske produkter denne høsten, så er allikevel forbruker godt orientert om hvor han kan levere EE-avfall. 60 % av de spurte kjente også til at kommunale avfallsplasser også har denne plikten til å ta i mot EE-avfall gratis.

Geografiske forskjeller
Nesten 15 % flere i Nord Norge kjenner til at det er en returordning for EE-avfall sammenlignet med innbyggere i Oslo og Akershus. Det er allikevel fylkene fra Vestfold til og med Rogaland som er flinkest på å benyttes seg av ordningen, mens innbyggere i Nord Norge sammen med Oslo og Akershus sier de dårligste til å benytte seg av ordningen.  

Fortsatt lagring i hjemmet
Det er fortsatt mange som lagrer mobiler, fotoapparater og andre EE-produkter klare for kassering i hjemmet. På landsbasis lagrer over 17 % gamle EE-produkter hjemme.

Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur AS, er ikke overrasket over dette funnet. – På seg selv kjenner man andre, heter det, og jeg har selv noen gamle mobiltelefoner liggende hjemme, samt et fotoapparat av det som i dag må sies å være av den gamle typen, nemlig et med film. Ingenting av det kommer til å bli brukt igjen, men allikevel har jeg altså hatt det liggende. Ervik oppfordrer alle til å gå hjem og se gjennom gamle skuffer og bokser, for å hente frem det som er av EE-produkter som aldri kommer til å bli brukt igjen – og levere dette inn til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon.  – Faren er, at den dagen det skal gjøres storrengjøring hjemme, så ryker denne småelektronikken sammen med det vanlige restavfallet. Det er veldig uheldig. Også i småelektronikken er det miljøgifter som vi i Elretur fjerner, samtidig som ressursene, metaller og plast, i småelektronikken brukes på nytt og sparer jorden vår for unødvendige påkjenninger, avslutter Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur AS.

 

Visendi har foretatt den landsdekkende undersøkelse på vegne av returselskapet Elretur AS om retursystemer generelt og benyttelse av ordninger for retur av EE-avfall spesielt.

 

Elretur er et landsdekkende non profitt returselskap for innsamling, miljøsanering og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.

 

For mer informasjon kontakt: Guro Kjørsvik Husby, markeds- og informasjonssjef i Elretur As på 23 06 07 58  eller
99 500 518.

 

www.elretur.no