En foregangskommune

askerkommuneI sjette avsnitt av videoserien om Smart IT i det offentlige tar vi turen til Asker kommune. Asker har flere svært vellykkede IT-prosjekter bak seg, og de samarbeider tett med andre kommuner for å styrke bruken av IT til offentlige tjenester.

På denne måten

  • deler kommunene på utviklingskostnadene,
  • får mindre kommuner stordriftsfordeler de ellers hadde gått glipp av
  • utnytter de gjensidig hverandres kompetanse

Dette har gjort Asker til en mer effektiv kommune med bedre tjenester til innbyggerne sine.