IKT-Norge lanserer, sammen med Kunnskapsdepartementet, Microsoft, Telenor og SAFT denne uken et eget spesialbilag av Donald –  «Smart og trygg på nett». Bladet gis til alle 4-klassinger i landet, samt at det ligger som eget bilag ved Donald Duck i uke 6. Distribusjonen er totalt på 300.000 eksemplarer.

Barn og unge er digitale mediebrukere. De er velkjent med alt fra mobilbruk til youtube, men de mangler ofte digital dømmekraft og noen blir utsatt for ubehageligheter. Sammen skal nå utdanningsmyndigheter, fagmiljøer og IKT-næringen gi barn en trygg og sikker bruk av digitale medier. Trygghet og tillit til teknologi er en viktig samarbeidsjobb som nå tas på alvor.

Hensikten er å informere barn om sikker og trygg nettbruk, samt at vi har ønsket å nå de på deres egen banehalvdel. Egmont forlag har stilt velvillig opp, og ideen har nå vekket oppsikt langt utenfor Norges grenser.

donald

Bilde Copyright Disney (c)