Leser om et interessant prosjekt i Danmark, mellom shippinggiganten Maersk og to danske universitetet, på smartere transportløsninger som har som mål å redusere CO2-utslippene med 3-5 %.
Her står å lese at «The project has been awarded a 1 million EURO grant by the Danish Agency for Science Technology and Innovation within the special program ‘Green IT’.»
Vi har ingen Grønn IT-støtte i Norge. Vi har heller ingen offentlig enhet som så elegant samkjører vitenskap, teknologi og innovasjon. Men det snakkes mye om miljøteknologi her til lands.
Jeg er usikker på om vi trenger egne navn og egne ordninger, eller om vi heller burde synliggjøre at smart IT ligger som en forutsetning og et komplement til det meste av det vi i dag kaller miljøteknologi – og at grønn, smart it derfor burde kategoriseres som miljøteknologi.