Vi har ventet godt og lenge på dette, og nå ser det ut til snart å være i mål: en offentlig portal der man kan bruke eID-løsninger utviklet i markedet såvel som statens egne.
I IKT-Norges «Veikart for vekst og velferd» jobbet vi lenge med et kapittel om klima, der vi måtte prioritere satsingsområder fremover. Vi definerte der et mål om at kommunikasjonen mellom borgerne og det offentlige per definisjon skal være elektronisk. Dette vil gavne miljøet (ikke bare redusert papirbruk men reduksjon i transport av papir og mennesker), brukerne – og de offentlige budsjettene.
En slik digitalisering av offentlig forvaltning krever gode løsninger for eID på høyere nivå enn statens pinkodeløsninger – det krever løsninger for sikker identifisering og avtaleinngåelser.
Markedet har allerede utviklet slike løsninger og staten er på vei. For å sikre at dette blir brukt er det viktig at brukeren har et valg og kan benytte de eID-tjenestene de allerede føler seg fortrolig med – som for eksempel BuyPass eller bankID.
Dermed er det samtrafikknav’et som nå er på god vei svært gledelig lesning.