skattefunn logoGarantifristen for SkatteFUNN-søknader nærmer seg: Bedrifter i IKT-næringen kan få inntil 20% skattefradrag på investeringer i FoU-prosjekter i 2012 om søkndasfristen 1. september overholdes. Det kan lønne seg å undersøke hvilke muligheter SkatteFUNN kan gi i utviklingsprosessen. Se www.skattefunn.no for nytt søknadsskjema, veiledninger og mye mer informasjon.