Tidligere i dag la regjeringen frem resultatet av Soria Moria 2-forhandlingene. Det har vært knyttet stor spenning til hvordan en splittet regjering ville håndtere det meget viktige spørsmålet om Datalagringsdirektivet.

Direktivet omfatter lagring av en mengde informasjon knyttet til data- og telekommunikasjon, slik som blant annet telefonnummer eller bruker ID, navn og adresse til den som ringer og den man ringer til, e-postadresser, dato, tidspunkt og varighet for kommunikasjonen samt hvor utstyret befant seg.

Dersom direktivet blir innført i Norge vil informasjonen bli lagret fra 6 måneder til 2 år.

Drømmedirektiv for gamle østblokkregimer
– Direktivet minner om metoder de gamle østblokkregimene skulle ønske de kunne innføre, men ikke hadde mulighet til fordi dagens teknologi ikke var tilgjengelig for dem, sier prosjektleder Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Vi kan lese i Soria Moria 2 at: «Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken».

– Det fremstår som opplagt at dette overvåkningsregimet har klare negative konsekvenser for personvernet når absolutt alle skal overvåkes. Det var kanskje dette Arbeiderpartiet mente med «Alle skal med», sier Torgeir Waterhouse.

Stortinget må støtte SV og SP
– Det står respekt av at SV og SP i denne saken taler den største regjeringspartneren midt i mot. Nå må Stortinget kjenne sin besøkelsestid og støtte mindretallet i regjeringen, fortsetter Waterhouse.

I følge Soria Moria 2 vil regjeringen «verne om enkeltmenneskets rett til privatliv og til politisk organisering uten innsyn fra myndighetene» og «sikre personvernet gjennom å fortsatt styrke Datatilsynets arbeid». IKT-Norge forutsetter derfor at Arbeiderpartiet, i likhet med resten av regjeringen, vil jobbe for personvernet og se at personvernet svekkes av overvåkningen det legges opp til direktivet.

– Skal Arbeiderpartiet bidra til å opprettholde personvernet må de også ta tydelig standpunkt mot overvåkningen. De motstridende uttalelsene i Soria Moria 2 peker tvert i mot i retning av en flørt med metoder som fremstår som en bestilling på å opprette en Lund-kommisjon nummer 2, sier Waterhouse.

Lytt til motstanderne
Det er betydelig motstand mot datalagringsdirektivet hos Arbeidetpartiets regjeringspartnere, Datatilsynet roper et høyt og tydelig varsko, Ketil Lund som ledet Lund-kommisjonen advarer kraftig i et brev til regjeringen og Stortinget, det er startet en omfattende blogstafett mot direktivet og i opposisjonen er det bare Høyre som er for å overvåke hele befolkningen.

– Det er på høytid at de overvåkningsvennlige i norsk politikk snur. Og om ikke all motstanden får dem til å revurdere burde det være et tydelig nok signal at EU allerede er i ferd med å begynne evaluering av direktivt før det er ferdig implementert hos EUs medlemsland, sier Waterhouse.