ICT-Norway_Estonia
Stor oppmøte på det estisk-norske møte i starten av februar. Foran den norske ambassadør i Estland, Lise Kleven Grevstad.

En stor norsk delegasjon besøkte Estland, en spennende, ung nasjon med mange muligheter. Her er noen reaksjoner.

I samarbeid med Innovasjon Norge og Enterprise Estonia organiserte IKT-Norge en studietur til Estland i starten av februar. Hovedtemaer var Green Industry Innovation, ehelse og offentlig sektor.

Turen startet med et seminar åpnet av den norske ambassadøren i Estland, Lise Kleven Grevstad. Dagen etterpå besøkte delegasjonene ulike steder, som ICT Demo Center i Tallinn.

Urmas Lepik i Innovasjon Norway skriver:

– We would like to thank you for all the hard work that you have put into the seminar and study-tour. We had the histories largest ICT delegation from Norway to Estonia and Estonia showed its most innovative sides that impressed many participants.

– During the seminar several Norwegian-Estonian cooperation discussions were ongoing in relations to the Green Industry Innovation program. In addition many new cooperation ideas were born for future cooperation on company, municipal, organisations and governmental level. This was an important stepping stone in the development of the Estonian-Norwegian cooperation within ICT and green solutions.

– From Innovation Norway side we will be working on following-up participants from the seminar and we are gladly continuing the cooperation with EAS and IKT Norge in developing the cooperation and relations between Estonia and Norway.

Mye å lære

Her er reaksjonene av noen norske deltagere:

Yngve Svensson, Daglig leder, Hove Medical Systems AS:

Jeg sitter igjen med en velding positiv følelse både med tanke på det faglige og det sosiale utbyttet av turen. Jeg vil takke både arrangører og deltakere for en vel organisert tur og et hyggelig samvær.

– hvorfor valgte du å bli med på turen
Nysjerrig på Estland og på deres IKT-satsning.

– hva har du fått ut av turen?
Fått mange svar, innspill, kontakter og inspirasjon.

– hva er spennende med Estland?
Mye. Kultur, historie, næringsliv, muligheter til samarbeid …

Thor Steffensen, Bransjeleder Helse, Telenor Norge:

– hvorfor valgte du å bli med på turen
For å få ideer til hvordan vi bør utvikle velferdsteknologiområdet i Norge, og for å bygge relasjoner med andre deltakere fra Norge

– hva har du fått ut av turen?
Jeg oppnådde både å får ideer til å utvikle velferdsteknologiområdet videre i Norge og videreutviklet/etablerte nye relasjoner med andre deltakere fra Norge

– hva er spennende med Estland?
De virker handlingskraftige, sultne og stolte av det de har fått til. De har kommet langt i holdning og gjennomføring når det gjelder åpenhet og villighet til å dele. Det virker som de er et foregangsland i Europa på dette området.

Tom Erik Grimslid, Fagansvarlig Smart City, lokal forvaltning og høyere utdanning Cisco Norge:

– hvorfor valgte du å bli med på turen
Læring! Spent på hvordan et lite land har klart å løse mange av sine utfordringer, og å kunne nytte nye forbindelser!

– hva har du fått ut av turen?
Inspirasjon! Motiverende å se at de har klart å finne felles struktur som fungerer på kross av sektorer og som kan bygges videre på. Hvordan et lite land har valgt å bruke begrensede resurser til smarte løsninger, og hvordan de stadig utvider dette!

– hva er spnende med Estland?
Åpenheten! Hvordan de delte av sine erfaringer, hvordan de søkte kontakter, og hvor åpne de var for nye muligheter!

Sidsel Sunde-Tveit, Prosjektleder/rådgiver, Bergen kommune, IKT konsern:

Det var en veldig ok tur med tett program. Veldig glad for at vi også fikk en byvandring i Gamle byen – slik at vi fikk med oss litt kulturhistorie også. Ble litt kaldt, men det gikk bra.

– hvorfor valgte du å bli med på turen
Ble invitert/informert om turen på KNUIT-møtet. Syns det hørtes spennende ut å få høre og se hva det faktisk har fått til i Estland.

– hva har du fått ut av turen?
Fikk ganske god innblikk i X-road, men kunne vel tenkt meg enda mer tekniske fakta om dette. Jeg jobber for tiden mye med Helse-prosjekter, derfor ville jeg ha størt fokus på det. Siden jeg og de andre i KNUIT jobber på kommunesiden, savnet jeg det temaet. Forsto at der ikke var startet særlig mye rundt digitalsering på det planet.
Likevel flott å få se deres e-resept, og ikke minst pasientens mulighet til å se egne data/epikriser.

– hva er spennende med Estland?
At de får til beslutninger og implementering raskt – trolig fordi de ikke har noe historie på dette området? Få mennesker involvert i prosessen virker det som. Kanskje ikke riktig, men det føltes slik. Fokus fra toppnivå på IKT viktig!

Asbjørn Finstad, KNUIT, Avdelingsleder Prosjekt- og utviklingsavdelingen i Drammensregionen IKT:

– hvorfor valgte du å bli med på turen
Dette ble introdusert som en mulighet for KNUIT (kommunenes nasjonale prioriteringsråd for IT i helsesektoren) til å høste erfaringer fra Estland, samt bygge relasjoner. Estlands posisjon på området i Europa var viktig for deltakelsen.

– hva har du fått ut av turen?
Har fått overordnet presentasjon av X-road samt noe av helsetjenestens løsninger og utfordringer. Dette har vært interessant. Hvordan de samarbeider om løsningene, samt Estlendernes stolthet og engasjement om temaene har også vært inspirerende å se.

– hva er spennende med Estland?
Hva en «ung» nasjon får til med «ung» arbeidskraft, og deres tilnærming til vesten.

Terje Grimstad, daglig leder Karde AS:

– hvorfor valgte du å bli med på turen
Hadde hørt mye om Estland og deres løsninger for eForvaltning

– hva har du fått ut av turen?
Kontakter både inn eForvaltning og IKT-løsninger for eldre og demente samt gode kontakter med Innovasjon Norge både fra Norge og i Estland

– hva er spennende med Estland?
At de er ung nasjon uten mye legacy og at de dermed kan tenke nytt og friskt mht eForvaltning. De synes også ha en framoverlent IKT-industri som er svært interesserte i internasjonale kontakter.

Karl-Fredrik Andersen, NXTech:

– hvorfor valgte du å bli med på turen
Hovedsaklig for å knytte nye kontakter med virksomheter innen IKT og se på muligheter for fremtidige sammarbeid/prosjekter med baltiskiske selskaper.

– hva har du fått ut av turen?
Flere nye forbindelser med norske virksomheter og konkret prosjekt møte med Estisk selskap.

– hva er spennende med Estland?
Offentlig og privat virksomhet er uredde for å bruke nye IKT verktøy, gode fremtidsrettede planer innen dette området + de er raskt igang med prosjektene når de har tatt avgjørelsen om å gå for dette.

Kirsten Ahlsen, KNUIT, Fylkestannlege Akershus fylkeskommune:

– hvorfor valgte du å bli med på turen
Kirsti Kierulf (KNUIT) orienterte om denne konferansen på et KNUIT møte i høst hørtes ut som om Estland var et land som hadde utrettet mye på IKT området og jeg syntes det var interessant å høre mer om dette

– hva har du fått ut av turen?
Det var imponerende å se deres løsninger med utgangspunkt i X-road og hvordan de hadde samordnet viktige felles funksjoner på nasjonalt nivå.

– hva er spennende med Estland?
Det ser ut som om landet har grepet tak i mulighetene som oppstod etter at det gamle regimet falt og de ser ut til å ha fått løst mange utfordringer som vi blant annet fortsatt ikke har løst. Det var interessant å se så mange unge og kompetente personer i høye stillinger og det virket som om de var svært interesserte i å få til gode samarbeidsløsninger med f.eks. norske bedrifter .

Bjørn Larsen, Sandefjord kommune:

Jeg var med som representanter fra KNUIT. Vi ble imponert og overrasket over hva Estland hadde fått til. Her tror vi det er grunnlag for et videre samarbeid med gjensidig læring. Forøvrig vil vi takke dere som arrangør for et utrolig flott turopplegg. Spørsmålet er nå hvordan vi kan utvikle samarbeidet med Estland videre.