“Vi kan sette agenda, ikke bare følge den.”

Budskapet på EHiNs møte med it-bransjen var klart: Målet er å løfte e-helse i Norge, og å løfte Norge som e-helse nasjon. For å klare dette må vi skape en gjensidig forsterkning i bransjene der utviklingen skjer.

Ønsker ditt selskap å være med på EHiN Future Health 2016? Les mer og meld interesse her!

VKA_0410

En arena for læring og erfaringsutveksling

Helse Sør Øst er hovedpartner til EHiN Future Health 2016, der et av målene deres er å bidra til å skape en god arena for læring og erfaringsutveksling. Som et ledd i sin strategi for å løfte pasientsikkerhet og pasientbehandling er de hele tiden på jakt etter bedre måter å jobbe på.

“Helse Sør-Øst ønsker styrket nasjonal samordning og vi mener EHiN kan bidra til dette ved å være en relevant møteplass for alle aktører. Vi ønsker å bidra til at EHiN blir en konferanse som ikke bare er interessant, men også relevant for den utviklingen Helse Sør-Øst er inne i” sier Bård Seiersnes, Prosjektsjef for Teknologi og eHelse ved Helse Sør-Øst.  

Holdes for første gang i Oslo Spektrum

Årets EHiN Future Health avholdes i Oslo Spektrum sammen med European Telemedicine Conference. Det betyr god plass for alle, og dette gir fleksible muligheter for sammensettelse  av stander. Et av fokuspunktene for utformingen av konferansen er at spiseområder, garderober og andre nøkkelfunksjoner skal ligge samlet. Dette betyr at deltakerne på konferansen ikke må bruke tiden sin på å gå store avstander. Spiseområdene vil også holde åpent utenfor matpausene, slik at deltakerne kan bruke lunch-tiden sin til å nettverke om de ønsker det.

Tydelig kommunikasjon mot beslutningstagere i norsk helsesektor

IKT-Norge og Nasjonalt senter for e-hselforskning har satt sammen en kommunikasjons-strategi for konferansen, og vil samarbeide med bransjen for å imøtegå pressens ønsker og henvendelser. Det vil også bli satt sammen maler til bruk i sosiale medier. Disse vil være et hjelpemiddel for aktørene når de skal markedsføre sin egen deltagelse både før, under og etter konferansen.

“Framover må vi ha større fokus på hvordan vi kan integrere teknologirevolusjonen i helsesktoren og hvordan vi skal løse de utfordringene som kommer. Det greier helsesektoren ikke alene, og derfor trenger vi nærlingslivet og internasjonale partnere. EHiN Future Health vil være en møteplass som bidrar til dette”, avslutter Nard Schreurs.

Følg EHiN på Twitter og Facebook for oppdateringer fremover!

Skrevet av Vilja Arnøy, en del av IKT-Norges Studentsquad.