Westerdals utdanner programmere og ønsker nå svar på hva dere i bransjen ser etter når nyutdannede programmere skal ansettes. Vi er veldig takknemlige om du kan bruke 5-10 minutter på å besvare denne undersøkelsen.

damian zaleski 843 unsplash

Vi ønsker at personer i bedrifter og offentlige organisasjoner som kan ha interesse av å ansette nyutdannede programmerere besvarer undersøkelsen.

BESVAR UNDERSØKELSEN HER.

– Vi utdanner programmere og forsker også derfor på hva selskaper ser etter når de skal ansette nyutdannede programmere, sier Kjetil Raaen, førsteamanuensis på Westerdals, Oslo School of Arts, Communication and Technology, som fra 1. august blir en del av Høyskolen Kristiania.

I 2017 intervjuet Raaen, sammen med kollega høyskolelektor Per Lauvås, ti bedrifter for å lære mer om hvilke vurderinger selskaper gjør seg før de ansetter nyutdannede programmerere. I den kvalitative undersøkelse fant de klare fellestrekk i svarene. Selskapene ser etter søkere som har en sterk interesse for faget – gjerne lidenskap og evner å jobbe i team.

Undersøkelsen viste videre at hvilke programmeringsspråk eller tekniske verktøy de ansatte behersker spiller mindre rolle. Men når de eksplisitt ble bedt om å nevne et språk, så nevnte de alle JavaScript.

Artikkelen Raaen publiserte i fjor ble meget godt tatt imot og vant «Best paper award» for det aktuelle sporet på Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning – NIKT, i november 2017.

– Hvilken kompetanse Norge trenger i framtiden er en høyst aktuell debatt. IKT-Norge støtter derfor opp om initiativer som søker svar på hvilken kompetanse eller personlige egenskaper arbeidsgivere ser etter når de ansetter nyutdannede. Vi setter stor pris på om du på vegne av din bedrift eller organisasjon kan besvare denne undersøkelsen, sier IKT-Norges adm. dir. Heidi Austlid.

Nå tar forskerne et neste steg videre med en kvantitativ metode i form av en spørreundersøkelse.

– Er svarene vi har fått til nå representative, spør de seg.

Vi gleder oss til å se den ferdige undersøkelsen og vil dele den med dere når den foreligger.