Teknisk Ukeblad skriver fredag 5. desember 2014 om håpet om å legge fiberoptiske bredbåndskabler sammen med Statnetts strømkabel som skal strekkes over havbunnen til Tyskland og England, og refererer til IKT-Norges Forum for grønne datasenter og Fiberforeningens tidligere argumentasjon overfor Olje- og energidepartementet.

Statnett har ment at fiber har vært «langt utenfor selskapets strategi, som er å dekke egne kommunikasjonsbehov». Men sett på bakgrunn av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens løfte fra februar om å «jobbe for at man ser på strømnett og datakapasitet i sammenheng, […], slik at kostnadene ved kabellegging kan deles på flere», og et nytt søkelys på effektiviserende nett-teknologi, virker det nå som om Statnett kommer til å tenke seg om én gang til. Kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett skriver i et brev til OED:

«Vi skal gjøre en ny vurdering av de tekniske og økonomiske forutsetningene for å legge fiberkabel på de to kablene. Vi ønsker også å ha møter med de ulike instansene som har kontaktet oss i saken dersom de har ønske om det.»

Faksimile TU 2014-12-05
Faksimile TU 2014-12-05

 

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge uttaler følgende om saken:

IKT-Norge mener det er samfunnsøkonomisk svært viktig at Norge legger en fiberkabel samtidig som Statnett skal anlegge en kraftkabel til Tyskland. Siden dette ikke lå i den opprinnelige planen, har vi jobbet direkte med Statnett, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet for å se om det er mulig å få en slik løsning på plass.

…samfunnsøkonomisk svært viktig at Norge legger en fiberkabel samtidig…

Norge trenger mer fiberkapasitet på sikt ut av landet, og vi trenger også linjer som vi selv har kontroll på. Det har fra flere bedrifter og også myndighetene vært pekt på at det ikke er heldig at 80% av datatrafikken ut av Norge går via Sverige. Å legge fiber samtidig som det legges en strømkabel vil medføre en marginal kostnad i forhold til å legge en egen fiberkabel på et senere tidspunkt.