Dagens budsjettforlik viser at vi har fått gehør for flere viktige IKT-krav, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.


IKT-Norges gjennomslag:

  • 45 millioner i tilskuddsordning for kommuner med dårlig bredbåndsdekning

  • Det vil bli etablert minimum 500 IKT-studieplasser

  • 10 millioner mer på IT-tiltak i grunnskolen, noe vi håper er utvidelse av forsøksordningen med programmering som valgfag i ungdomsskolen

  • Nytt såkornfond for IKT-næringen med 250 millioner i egenkapital

    -Samtidig savner vi at Regjeringen og samarbeidspartiene ser betydningen av at vi nå må satse på digitale læremidler i skolen – som en naturlig del av det å kunne gi elevene sårt tiltrengt tilpasset opplæring, fortsetter Austlid.

Politiske bremseklosser

Det er dessuten synd at partiene ikke brukte anledningen til å rydde opp i noen skikkelige politiske, bremseklosser for deler av næringen vår. Slike som manglende opsjonsordning for gründere, ny statlig eID-løsning og eiendomsskatt for datasentre.

Vi savner gode økonomiske rammebetingelser for gründere eller de som ønsker å ta eierskap i egen arbeidsplass. Vi mener det er feil at staten skal etablere en ny statlig eID-løsning som vil være i direkte konkurranse med flere, velfungerende løsninger som eksisterer i markedet. At kommunene kan komme til å skrive ut eiendomsskatt på verdien av datautstyret i datasentrene, skaper stor uforutsigbarhet for næringen. Det kan hindre etableringen av norske datasentre.

– Oppsummert vil jeg derfor si at vi med dagens budsjettforlik kan sies å ha et budsjett godt nok for i dag, men ikke for framtiden, avslutter Austlid.