Nye tall fra SSB viser en vekst på hele 16 % for IT-tjenester fra 1. kvartal 2013 til samme periode 2014, og hele IKT-næringen hadde en vekst på over 9%. – Dette er overraskende og svært gledelig, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

– Våre antagelser før året startet lå på en omsetningsvekst i næringen på cirka 4% i 2014, så at vi får slike tall i første kvartal er overraskende. Dette viser at næringen har stor aktivitet og jeg tror mye av veksten kan tilskrives offentlig sektor, sier Syversen.

–Vi har mange store prosjekter gående, spesielt i helsesektoren, men også store digitaliseringsprosjekter i mange kommuner og offentlige etater, så det er ingen tvil om at det er mye å gjøre for konsulentene våre.

Kompetansegapet øker

Med den gode veksten næringen opplever er tilgang på riktig kompetanse blitt en stor ufordring for bedriftene. – Vi anslår i Norge at vi har ca 20.000 ubesatte stillinger innen ulike IKT-fag, sier Fredrik Syversen.

En studie som er gjort på oppdrag fra EU-kommisjonen viser at til tross for høy arbeidsledighet er mangel på IKT-ferdigheter økende i alle sektorer. Misforholdet mellom tilgjengelige ferdigheter og behovet i arbeidsmarkedet er en bekymring i alle medlemsstatene, selv om det påvirker dem i varierende grad.

– I Norge har vi riktignok en strålende økonomi, men omstilling og effektivisering er i all hovedsak knyttet til teknologi, derfor er vi også sårbare for denne typen utfordringer, sier Syversen.

Etterspørselen etter IKT-ansatte øker med rundt 4% i året uten at vi klarer å utdanne nok mennesker. Innen 2015 er ledige stillinger i Europa forventet å nærme seg 500 000, og mange vil forbli ubesatt med mindre man klarer å tiltrekke seg unge mennesker inn i teknologiutdanninger, eller omskolere arbeidsledige eller uføre.

Regjeringene i Europa øker sine anstrengelser for å løse denne mangelen gjennom målrettet politikk, tiltak og partnerskap, selv om de fleste land fortsatt mangler en klar strategi.

– Vi har gode samtaler med regjeringen om dette, men det er på tide å minne dem på hvilke store muligheter det å satse på IKT gir for et moderne samfunn som Norge, og en strategi hvor hvordan er etterspurt, avslutter Syversen.