IKT-Norge ønsker å  samle arbeidet vårt rundt mobiltet i ett forum – på samme måte som det vi allerede gjør i Norsk eHelse forum. Vi jobber med mange saker som har interesse for mobilbransjen:

– Felles satsing på mobilmesser, f.eks MWC Barcelona
– Eksportsatsinger
– Gjennomgang av virkemiddelapparatet
– Trygg bruk av ny teknologi for barn og unge
– Tilgang til offentlige data
– Tilgjengelighet og universellutforming
– Grønn IT
– FoU prosjekter for mobilbransjen
– Teknologisamarbeid mellom ulike leverandører
– Helseteknologi og mobilitet
– Regulering og politisk aktivitet
– Utdanningssektoren
– Samarbeid med akademia
– PR og informasjon om norsk mobilbransje
– Entrepenørvirksomhet

Nå ønsker vi blant annet at Næringsdepartementet tar opp igjen det arbeidet som Tore Sandvik satte igang da han som statssekretær i NHD under Grete Knudsen fikk utarbeidet en egen strategi for norsk mobilnæring. Vi ønsker å ha sterkere fokus på synligjgøring av norske selskaper og deres teknologi mot forskjellige relevante målgrupper, både nasjonalt og internasjonalt.

I denne sammenhengen ble det gjort en meget spennende annonsering på Gulltasten 2010. IKT-Norge har inngått et samarbeid med A-Pressen om kåring og profilering av spennende norske selskaper og tjenester i mobilsektoren, med mulighet for å vinne en egen pris på Gulltasten 2011.

I tillegg vil ha et sterkt og godt samarbeid med Mobizmag, Mobile Monday og andre relevante aktører.

Vi ønsker å ha en åpen og inkluderende prosess i arbeidet med et veikart og arbeidsplaner, og vil invitere alle medlemmer til en god dialog rundt mobilsatsingen i IKT-Norge. Ønsker du som medlem å påvirke denne prosessen? Ta kontakt med Fredrik på fs@ikt-norge.no eller Torgeir på tw@ikt-norge.no