Nye tall viser store digitale skiller i skolen. – Dette betyr at skolene ikke har mulighet til å gi elevene digital kompetanse. Regjeringen må nå gå inn for et skikkelig løft for IKT i skolen, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Senter for IKT i utdanningen har idag offentligjort kartlegging om IKT i norsk skole. – Kartleggingen bekrefter det vi lenge har observert i skolen. Det er et urovekkende skille mellom grunnskolen og videregående opplæring. Utstyrssituasjonen er ikke god nok i grunnskolen, og det er for store forskjeller i fagenes bruk av IKT. Vi er bekymret over lav bruk av IKT i fag som naturfag og matematikk, sier Austlid.

– IKT-Norge mener regjeringen og nasjonale myndigheter må stille krav til satsing på og bruk av IKT i skolen. Dette vil IKT-Norge ta opp i fellesseminar med Høyre på Stortinget 29. mars, og vi kommer til å be om et møte med kunnskapsministeren for å drøfte IKT-situasjonen i skolen og hva som kan gjøres for å bedre den. IKT-bransjen ønsker å stille opp for å gi norsk skole et nødvendig løft innenfor pedagogisk bruk av IKT, avslutter Heidi Austlid.