Vi lyser fred over hans minne. En sjelden karismatisk leder og visjonær har gått bort.

Jobs sammen med sine kolleger i Apple har gitt begrepet «innovasjon» innhold. En hel IT-verden er i sorg, men det positive er at Jobs har gitt inspirasjon til teknologer og ikke-teknologer over hele verden, og denne inspirasjonen vil leve videre – svært lenge.

-Per Morten Hoff,
IKT-Norge