Per Morten Hoff leder sesjonen hvor internasjonale ledere diskuterer hvordan IKT og innovasjon kan føre til langsiktige, strukturelle endringer som fører til mer bærekraftige organisasjoner og individer.

– Å få være med å lede denne konferansen som skjer på meget høyt politisk nivå er en stor ære for IKT-Norge og vårt prosjekt Grønn IT. At vi i Norge og i verdenssammenheng var først ute med å sette Grønn IT på dagsordenen i form av et bransjesamarbeid, har gitt oss stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Vi har opparbeidet oss respekt og troverdighet og vi har vært innovative. Det får vi nå igjen for i kraft av slike prestisjeoppdrag.

Konferansen samler ministre fra de fleste av OECD landene samt kjente navn som Esko Aho tidligere finsk statsminister, nå Executive Vice president Nokia, Jeannette Wing, Director National Science Foundation (USA)  Suk-Ho Bang President Korea,  ISDI m.fl

Konferansen finner sted 26.-28. mai i Helsingør i Danmark, og er et samarbeid mellom OECD og Ministeriet for Videnskap, Teknologi og Utvikling i Danmark. Konferansen er en viktig workshop frem mot FN’s klimamøte i København i desember 2009.

– Jeg er glad for at IT-næringen går foran og for at politikerne innser at IT er ikke bare en del av klimaproblemet, men også en meget viktig løsning på klimaproblemet.

I tillegg til at generalsekretær Per Morten Hoff er med på å lede konferansen, er politisk rådgiver i FAD Jørunn Leknes med som taler på et av sporene på dag 2.

Parallelt og i samarbeid med OECD-konferansen holder IT-branchen, Danmarks interesseorganisasjon for IT-virksomheter, et seminar om klimavennlig IT. Prosjektleder for Grønn IT i IKT-Norge, Benedicte Fasmer Waaler, benytter her muligheten til å presentere Grønn ITs rapport om Norges potensiale som en viktig nasjon for grønne datasentre. Rapporten utarbeides med støtte fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet og ferdigstilles i disse dager.

Under tittelen “Norway: the coolest place to locate future data centres. Visions and realities” presenterer hun den ferske rapporten, som ser på grønne datasentre i Norge i lys av klima, stabilt politisk miljø, ren energi og føringer fra IKT-bransjen og politikere. Rapporten er fortsatt under utarbeidelse, og IKT-Norge og Grønn IT vil legge denne frem for Fornyings- og administrasjonsdepartementet og andre interessenter i løpet av juni.

Representanter fra hele verden samles under OECD-konferansen i Danmark for å utvikle strategier for å bedre miljøavtrykket fra IT og IT-tjenester, bruke IKT mer effektivt for å håndtere den globale oppvarmingen, og å styrke innovasjon i IKT-sektoren for å muliggjøre miljøvennlig, økonomisk vekst.

Konferansen bygger videre på temaer fra OECDs workshop i København i mai 2008 og deres ministermøte om Internettøkonomi i Seoul i juni 2008. Formålet med konferansen er å utvikle politiske instrumenter og analyse knyttet til IKT og miljø. Arbeidet tas videre under ministermøtet i juni 2009, og vil være viktig for videre innspill under FNs klimakonferanse i København i desember 2009.

Les mer om OECDs konferanse http://en.itst.dk/the-governments-it-and-telecommunications-policy/green-it/conference-on-icts-the-environment-and-climate-change
Les mer om IT-Branchens seminar http://www.klima-it.dk/om-klima-it/en-workshop-on-may-28—climnate-friendly-handling-of-data