Healthworld 2010 samlet i dag nesten 400 beslutningstakere fra norsk helsesektor og IKT-næring. Arrangementet er i regi av Computerworld/IDG. IKT-Norge er samarbeidspartner og deltar i programkomiteen. På dagens møte innledet helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen, Wiesenthal(Deloitte/Kaizer) og Fredrik Syversen(IKT-Norge)

th fd000051Helseminister, Anne-Grete Strøm Erichsen la vekt på at digital samhandling er avgjørende for at samhandlingsreformen som helhet skal lykkes, hun presenterte også planene for den nasjonale portalene som hun håper skal være på lufta før sommeren. Andy Wiesenthal la i sitt foredrag vekt på at alt tilsier at og sette pasienten i stand til selv og velge i forhold til helsevesenet er positivt foralle, det må være helsevesenets oppgave og legge til rette for dette,
Fredrik Syversen i IKT-Norge hadde følgende innlegg på vegne av bransjen:
IKT som innsatsfaktor kom virkelig på dagsorden med Bjarne Håkon Hansens inntreden i helsedepartementet. Man kan si mye om samhandlingsreformen, men at den har skapt et moment for en positiv endring  mener jeg er udiskutabelt. Vi ser at Strøm-Erichsen viderfører denne endringsviljen, ikke minst i siste statsbudsjett, noe jeg mener er udelt positivt. Det er opp til oss som bransje og vise at den endringen som nå skjer kan understøttes med IKT, og at denne endringen også må oppleves positivt for helsearbeiderne, pasientene og de pårørende. Dette er vår utfordring!

Det er spesielt 3 områder jeg ønsker å nevne spesielt der vi håper og se positive endringer neste år:

 • Tiden er moden for å tilgjengliggjøre folks helsejournaler via internett.
  • Vi har infrastrukturen – nesten alle journaler i Norge i dag er digitale
  • Vi har tilgjengeligheten, ved at neste hele befolkningen har tilgang til internett via ulike «dingser»
  • Vi har i tillegg en stor jobb og gjøre med bevisstgjøring av egen helse, og da er tilgang til egne journaler en nøkkelfaktor
 • Tiden er moden for en helseportal for hele Norge
  • Vi er svært glad for at dette nå er igangsatt
  • Vi er overbevist om at gjort riktig vil en slik portal bli en hjørnesten i fremtidig folkehelsearbeid.
  • Her bør det også gis tilgang til egen journal, med dette på plass bør antall besøkende slå VG.no når høstinfluensaene setter igang.
 • Tiden er også moden for reell deling på tvers når pasienten behandles på tvers
  • Helseinformasjon må følge pasienten og ikke omvendt
  • Vi må oppheve kunstige geografiske og  institusjonelle skillelinjer
  • Det er på tide og samle Norge til ett digitalt helsevesen der pasienten reelt er i sentrum
 • Vi må raskest mulig legge til rette for at alle nordmenn kan ha en digital signatur på høyeste nivå

IKT-næringen i Norge er en partner for å få til denne utviklingen, vi har ikke alle svarene, men sammen er jeg sikker på at vi skal kunne gi svar på det aller meste.