–Baltikum har mer å by på en lavere kostnadsnivå. Kompetent arbeidskraft og avanserte produkter i et forutsigbart forretningsmiljø to timer unna Oslo gjør regionen attraktiv for samarbeid med norsk næringsliv, sier Roger Schjerva, IKT-Norges sjeføkonom i en oppsummering etter 2 dagers IKT-næringskonferanse i Vilnius rett før pinse.

Det var stor interesse for Norge og det norske IKT-markedet på konferansen.

Det var rundt 40 deltakere fra litauisk næringsliv som alle var ivrige etter å samarbeide med norske IKT-bedrifter. Noen så etter en norsk partner for å kunne tilby smarte løsninger innen transport, finans, avfallshåndtering og energi i det norske markedet. Andre hadde ledig programmeringskapasitet og så etter outsourcingsoppdrag fra norske bedrifter, forteller Schjerva.

Han sier at IKT-Norges medlemmer kan ta kontakt med han for mer informasjon eller ta direkte kontakt med Innovasjon Norges Baltikum-kontor.

Tiina Link og Roger Schjerva
Tiina Link (t.v.) er direktør for Innovasjon Norges Baltikum-kontor.

–På Baltikum-kontoret jobber det lokale folk som kjenner det baltiske markedet og som er dedikert til å hjelpe norske bedrifter til å skape verdier i Litauen og Baltikum, sier Schjerva.

Konferansen ble arrangert av IKT-Norge og dets litauiske søsterorganisasjon i samarbeid med Innovasjon Norge og Næringsdepartementet i Litauen, og var åpen for IKT-Norges medlemmer. IKT-Norge var medarrangør for en lignende konferanse i Estland i februar.