– Det er grunn til å håpe på at lokalpolitikerne vil følge opp for å sikre ungdomsskoleelevene undervisning i programmering, sier Roger Schjerva fra IKT-Norge.

IKT-Norge har fått gjennomført en meningsmåling blant førstekandidatene i for partiene i de 10 største kommunene i landet. Hele 97 % sier de ønsker programmering som valgfag i ungdomsskolen i sin kommune. Når kunnskapsministeren nå samtidig har varslet at han vil gi sentrale planer for faget er det grunn til å tro at vi kan få et løft for dette de neste fire årene.

– Programmering blir et stadig viktigere språk i framtida. Da må vi satse tidlig på de unge både for å få flere avanserte brukere og for at noen av dem skal kunne utvikle seg til å bli gode programmerere. Et slikt fag må gi grunnleggende basiskunnskap. Vi er klare til å bidra med råd gjennom støtte til og samarbeid med «Lær kidsa koding» som allerede har kurset rundt 45 000 unger over hele landet, sier Schjerva.

 
IMG_0633