Oslo tingrett har gitt danske Njord Law Firm medhold i kravet om å få vite identiteten til over 20.000 nordmenn som kan ha lastet ned filer ulovlig. – Stortinget bør endre loven slik at denne typen utpressing ikke skal være mulig, sier IKT-Norges direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse.

Det er vanskelig å forstå at Oslo tingrett kom til denne konklusjonen all den tid Høyesterett stanset dette sist.

– Njård har en trusseltilnærming som del av sin forretningsvirksomhet. De går etter forbrukere, med mål om å skremme enkeltpersoner til å inngå forlik. Akkurat nå har kulturkomiteen på Stortinget åndsverksloven til behandling. Det vi i IKT-Norge har spilt inn er at Stortinget bør benytte anledningen til å justere åndsverkloven slik at denne typen utpressing ikke skal være mulig, sier Waterhouse og legger til: – Hvis ikke Stortinget gjør det nå må kulturminister Skei Grande på banen.

Han påpeker at med å identifisere IP-adressen vil man i beste fall få informasjon om rette abonnent. – Men vi må være oppmerksomme på at kunnskap om hvem som eier et abonnement ikke gir informasjon om hvem som kan ha vært delaktig i ulovlig nedlasting.

IKT-Norge har jobbet med denne saken over lang tid og har blant annet skrevet brev til Njord advokatfirma sammen med Forbrukerrådet. Les for øvrig Torgeir Waterhouses kommentar om saken fra mai 2017 her.