Det er viktig at ISP-ene står samlet om dette med en felles forståelse av saken og de andre aktørenes fokus.

Noen ISP-er har mottatt nye brev fra Simonsen, vår vurdering av responsen er den samme på dette brevet som på det forrige. Vi vil derfor foreløpig anbefale dere å avvente svar på denne henvendelsen. Vi er imidlertid i en dialog med IFPI og NVF om hvordan vi som næring kan bistå opphavsrettsorganisasjonene uten at det bryter med viktige prinsipper for oss. Dette blir også tema på strategimøte.

Program – del 1 (Åpent seminar):
10:00 – Velkommen ved Hallstein Bjercke, IKT-Norge
10:15 – Juridiske betrakninger ved Andreas Galtung, Advokat
10:45 – Opphavsrettsorganisasjonenes utfordring ved Marte Thorsby, IFPI
11:15 – Kaffepause
11:45 – Forbrukerperspektivet på saken ved Hans Marius Graasvold, Forbrukerådet
12:15 – Personvernaspektet ved Atle Årnes, Datatilsynet
13:00 – Lunsj

Program – del 2 (kun for ISPer):
14:00 – Innledning til plenumsdebatt ved Torgeir Waterhouse, IKT-Norge
14:30 – Plenumsdebatt – ”Hva kan vi som ISPer bidra med i kampen mot ulovlig fildeling?”
16:00 – Slutt

Påmelding sendes til elisabeth@ikt-norge.no <mailto:elisabeth@ikt-norge.no> innen tirsdag 17. juni. Det er viktig at så mange som mulig av de involverte ISPene møter denne dagen.