Den svenske regeringen har i dag (og her følger svenske sitater som jeg ikke har brydd meg med å oversette:)
«beslutat att uppdra åt Naturvårdsverket att ta fram ett förslag till handlingsplan för IT för miljön för offentlig sektor. Handlingsplanen ska ha en tydlig koppling till myndigheternas miljöledningssystem.

– IT är en viktig pusselbit i arbetet för en bättre miljö genom effektivisering inom många olika områden som till exempel energi, byggande/boende samt transporter, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Naturvårdsverket ska senast i mars 2010 genomföra ett förankringsseminarium för handlingsplanens innehåll bland övriga myndigheter. Uppdraget ska genomföras i samråd med bland annat Energimyndigheten, Kammarkollegiet och E-delegationen.»

Vi pleier å følge etter storebror og akkurat nå håper jeg i alle fall at vi gjør det.