IKT-Norge gratulerer Sykehuset Østfold med status som første nordiske HIMSS-sykehus.

last ned

Fredag ble Sykehuset Østfold vurdert til nivå seks, det nest høyeste på den anerkjente EMRAM-skalaen for modenhet for kliniske datasystemer i sykehus.

EMRAM-skalaen er utviklet av HIMSS (Health Information and Management Systems)  – en internasjonal organisasjon for digitalisering av helsesektoren. EMRAM står for «EMR Adoption Model» – eller nivået av digitalisering på sykehus.

Sykehuset Østfold er det første sykehuset på nivå seks i Norden, og utfordrer nå toppsjiktet i Europa.

– En utrolig hyggelig nyhet og en stor anerkjennelse til det arbeidet som er lagt ned av helsepersonell og IKT-utviklere i Sykehuset Østfold og av våre samarbeidspartnere, sier administrerende direktør Just Ebbesen i en pressemelding.

For å komme opp på nivå seks må sykehusene ha systemer som hjelper helsepersonell å ta beslutninger og systemer for kontroll og varsling, i tillegg til grunnleggende datasystemer som elektronisk pasientjournal. Eksempler på slike avanserte systemer er elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe.

Viktig å kunne sammenligne

IKT-Norge gratulerer Sykehuset Østfold med å være det første sykehuset i Norden som er oppe på nivå seks, på en skala fra null til syv.

EMRAM-modellen er utviklet av HIMSS og brukes av tusenvis av sykehus over hele verden for å sammenligne seg mot hverandre («benchmarking»). Bare i Europa har 2500 sykehus testet seg opp mot EMRAM-skalaen.

Skalaen starter de enkleste og mest opplagte implementeringer på et sykehus. Nivå én baseres på støtte for Lab, Radiologi og legemidler. Gradvis bygges digitaliseringsstige ut til et heldigitalisert sykehus med beslutnignsstøtte, lukkede sløyfer, datanalyse og full støtte for klinikere i behandlingsløp.

Tar utfordringen

Det er viktig å poengtere at denne skalaen er basert på modellen til HIMSS, som er en ikke-kommersiell organisasjon. Det finnes også andre måter å måle eller vektlegge digitaliseringsprosesser.

– Det er svært gledelig at Sykehuset Østfold har tatt steget å validere seg opp mot EMRAM, og er på nivå seks. Det betyr de har kommet svært langt i digitaliseringen, og kanskje er lengst i Norden, sier Nard Schreurs, direktør for e-ehelse i IKT-Norge.

IKT-Norge har i mange år samarbeidet med HIMSS, men hovedsakelig på konferansedelen. HIMSS organiserer både HIMSS Europa (tidligere eHealthweek og World of Health IT) og HIMSS USA. EMRAM er en del av HIMSS Analytics.

– Man kan diskutere i hvilken grad det er fornuftig å bruke tid og ressurser for å sammenligne seg internasjonalt. Samtidig kan vi i Norge ikke leve i vår egen boble. Det er modig av Sykehuset Østfold at de tør å ta utfordringen, og da er det enda bedre at de lykkes såpass bra med det, sier Schreurs.

Her finner du et innslag fra NRK Nyheter om Sykehus Østfold og HIMSS.