Norge får nytt folkeregister i 2019. I 2021 avvikles dagens folkeregistertjenester.

Det gir de flere titalls tusen virksomheter som bruker folkeregisteropplysninger to år på å gjøre nødvendige tilpasninger. Om lag 1200 konsumenter har integrasjoner mot Folkeregisteret. Det ventes at de gjennom året vil kontakte sine systemleverandører med spørsmål om hvordan overgangen til nytt folkeregister kan gjøres så enkelt og smart som mulig. Skatteetaten ønsker derfor å sikre at dere har god kjennskap til prosjektets leveranser, og hvordan de nye løsningene og tjenestene kan brukes av dere.

Les mer om prosjektet her.

Skatteetaen inviterer alle leverandører som tilbyr systemer med integrasjon mot Folkeregisteret til et informasjonsmøte i januar 2018.

·  19. januar klokken 09-11                                                                              

·  30. januar klokken 13-15

I etterkant av møtet vil det være mulig å møte KS/FIKS og Direktoratet for eHelse for å høre mer om deres planer for kommunal sektor og helse- og omsorgssektoren.

Påmelding gjøres ved å sende en e-post til Prosjekt.mf@skatteetaten.no. Merk hvilken dato du ønsker å delta på, antall og navn på deltagere som kommer fra dere. På prosjektets hjemmeside kan du lese mer om det nye Folkeregisteret, og hvordan moderniseringen påvirker dine kunder. Direktoratet for e-helse og KS/FIKS vil være til stede med representanter som vil orientere om planer og integrasjoner mot kommunal sektor og helse- og omsorgssektoren etter Skatteetatens informasjonsmøte.