Da er Arendalsuka over og vi takker for alle gode diskusjoner og møter vi har hatt! Ikke minst vil vi takke våre medlemsbedrifter som har gjort debattene interessante og folket engasjert. En stor takk til IBM, Cerner, Geodata, Visma, Cisco, Ikomm og Geomatikk. Til neste år samarbeider vi gjerne med flere av dere. 

Digitalisering er en del av løsningen på alle viktige samfunnsutfordringer, som redusert produktivitet, svakere økonomisk utvikling, en varmere klode, flere eldre, høyt frafall i skolen, 71 000 unge arbeidsledige – og behovet for å inkludere alle typer mennesker.

Thea Rode, Tjerand Silde (Lær Kidsa Koding), Line Gaare Paulsen, Fredrik Syversen og Roger Schjerva foran standen til IKT-Norge.
Thea Rode, Tjerand Silde (Lær Kidsa Koding), Line Gaare Paulsen, Fredrik Syversen og Roger Schjerva foran standen til IKT-Norge.

Med digitalisering som grunnmur skal vi skape nye arbeidsplasser og omskape eksisterende jobber. Alle sektorer trenger økt digitalisering, særlig har nå tradisjonell industri og offentlig sektor stort forbedringspotensiale.

Norske innbyggere er en særs digitalt kompetent og moden befolkning. Nå må vi bare gi dem sjansen!

Vi ses igjen til neste år!