Arendalsuka er en viktig arena for politiske debatter om Norges fremtid, hvor alle som vil påvirke eller vite mer om ulike deler av samfunnsutviklingen samles. Der vil IKT-Norge og IT-næringen være tydelig tilstede, og vi tar med oss medlemmene Geodata, Cisco, IBM og Cerner. Vi tok en prat med hvert av selskapene, for å høre hvorfor de blir med og hva de håper å få ut av uka!

 

DU KAN MØTE OSS PÅ STAND UNDER HELE ARENDALSUKA, PÅ TORVET 149 OG 150 I DEN POLITISKE GATE.

 

Les mer om våre to arrangementer, bransjetreff og paneldebatt om de «bråkete gutta» i denne artikkelen.

Adm. Dir. Geir Hansen
Adm. Dir. Geir Hansen

Geodata

Hvem er dere og hva jobber dere med?
Vi er Geodata,  et IT selskap som hjelper bedrifter å visualisere egne fag- og forretningsdata i kart, eller berike dem ved hjelp av geografiske analyser og data som f.eks. befolkningsstatistikk, risikoområder, plandata, eiendoms- og grunnboksinformasjon. Våre løsninger benyttes av alt fra digitalisering av offentlig sektor, kommuner, oljeselskap, butikkjeder, forsikringsselskap og banker.

Hvorfor ønsker dere å delta på Arendalsuka?
I samarbeid med IKT-Norge er dette en ypperlig måte å synliggjøre hvilke muligheter som ligger i digitalisering av samfunnet og Smarte Byer. På Arendalsuka møter man viktige politiske premissgivere og beslutningstakere på alle forvaltningsnivåer som skal være med å forme samfunnet vårt fremover. I tillegg får vi anledning til å delta og lære mer om noen av de mest sentrale temaene som kommer til å berøre norsk nærings- og samfunnsdebatt i årene fremover.

Har dere gjort det tidligere, i så fall, hvilke erfaringer gjorde dere dere da?
Nei, dette er første gang for vår del at vi deltar.

Hva blir det viktigste for dere å delta på under uka?
Det viktigste blir å få med oss noen av de viktigste hovedforedragene- og debatten som berører våre fagområder som samferdsel, det grønne skiftet og byutvikling i tillegg til å bidra på IKT-Norges stand og med arrangementer.

Cisco gradient logo - blueCisco

Hvem er dere, og hva er det dere leverer?
Cisco er verdensledende innen teknologi som har fått internett til å fungere siden 1984. Våre ansatte, produkter og partnere hjelper verden med sikker oppkobling mot internett og å gripe morgendagens muligheter i dag. Ciscos visjon er å endre måten mennesker arbeider, lever, lærer og blir underholdt på.

I dag har vi over 70.000 ansatte ved 400 kontorer over hele verden, som designer, produserer, selger og leverer integrerte produkter, tjenester og løsninger. I Norge er vi 500 ansatte og har hovedkontor på Lysaker.

Hvorfor ønsker dere å delta på Arendalsuka? 
Arendalsuka er et viktig treffpunkt for politisk idéutveksling, debatt, samfunnsengasjement i det offentlige rom, på tvers av lokal og nasjonal politisk ledelse, bedrifter, industri og organsisasjoner som jobber i et bredt spekter av samfunnsutvikling. Her er det viktige debatter som treffer oss midt i kjerneområder vi jobber med, slik som digitalisering av offentlig og lokal forvaltning, smarte byer og samfunn, forbedring og effektivisering av helsevesen og utdannelse gjennom bruk av ny og digital teknologi.

Har dere gjort det tidligere, i så fall, hvilke erfaringer gjorde dere dere da?
Dette blir første gang vi er med under Arendalsuka, så det blir spennende å dele stand med IKT Norge og flere andre aktører. Sammen håper vi at vi kan få til en god profilering av IKT og teknologi som motor for digital samfunnsutvikling.

Hva blir det viktigste for dere å gjøre under uka?
Vi ønsker å være tilstede der digitaliseringsdebatten foregår, gi våre erfaringer (fra andre land og segmenter), lytte og lære til den offentlige debatten rundt digitalisering og hvordan Norge som land kan foreta et nasjonalt løft. For å oppnå en økt takt i digitalisering, må det politiske Norge – lokalt og nasjonalt – har et omforent målbilde. Og her spiller Arendalsuken er viktig rolle.

Noe mer dere vil legge til?
Vi gleder oss til å delta!

 

administrerende direktør i IBM Norge, Arne L. Norheim (t.h.) og innovasjonsdirektør i IBM Thomas F. Anglero (t.v).
Administrerende direktør i IBM Norge, Arne L. Norheim (t.h.) og Innovasjonsdirektør i IBM Thomas F. Anglero (t.v).

IBM

Hvem er dere, og hva leverer dere?
IBM, med virksomhet i over 170 land, opererer i skjæringspunktet mellom teknologi, forretning og samfunn. Vi ønsker å bidra til effektivisering og digitalisering av både offentlig og privat sektor i Norge. Som en del av vår strategi utvikler IBM nye løsninger som forstår, vurderer og lærer kontinuerlig basert på analyse av data. Disse kognitive løsningene gir økt innsikt og bedre beslutningsstøtte for en rekke bransjer og yrker. Våre bransjetilpassede og skybaserte løsninger er med på å skape merverdi for våre kunder, og løser deres forretningskritiske utfordringer.
Hvorfor ønsker dere å delta på Arendalsuka?
IBM Norge har de siste årene økt sin synlighet og tatt del det offentlige ordskiftet for å belyse mulighetene som IKT-løsninger gir. Dette kan være smartere byer, bedre helsetilbud og mer effektive tjenester til landets innbyggere. IBMs mål i Norge er å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver ved å levere løsninger som gir nye muligheter, bedre kvalitet og høyere effektivitet i offentlig forvaltning og hos private aktører. En av IBMs viktigste satsingsområder er helse.
Har dere gjort det tidligere, i så fall, hvilke erfaringer gjorde dere dere da?
Dette er første året IBM Norge deltar på Arendalsuka. Vi gleder oss til å være med og har en fullpakket agenda hele uken.
Hva blir det viktigste for dere å gjøre under uka?
Helsearrangementet vårt torsdag 18. august, med ehelse og pasienten i fokus:http://www.arendalsuka.no/event/user-view/1789?redir=%23eidx_12
Vi står også på IKT Norges stand, der vi skal vise frem hvordan ferdig utviklede IKT-løsninger kan bidra til å øke produktiviteten i ulike bransjer. Vi håper at mange ønsker å se hvilke muligheter som allerede finnes i dag, og vi ser frem til å treffe mange typer aktører der.
Noe annet?
IBM har endret seg radikalt over tid. Denne videoen gir et raskt innblikk av hvordan nye IBM ser ut i dag: https://www.youtube.com/watch?v=Twm-hxU-nko&index=22&list=PLsui9GqUqpXMsSirHFF4uPnloRTvaewKn

Cerner_CMYK_Standard_horizontalCerner

Hvem er dere, og hva jobber dere med?
Cerner utvikler og leverer intelligente løsninger til helsevesenet. Teknologien vår kobler sammen mennesker og systemer på mer enn 20.000 steder over hele verden. Våre løsninger støtter opp under kliniske, finansielle og driftsmessige behov i organisasjoner av alle størrelser. Sammen med våre kunder utvikler vi løsninger som sikrer at alle innbyggere har tilgang til diagnose, behandling og forebygging av høy kvalitet.  Cerner’s verktøy spenner fra elektroniske pasientjournal til population health løsninger som gjør helsevesenet i stand til å følge opp risikogrupper en innbygger av gangen.
Hvorfor ønsker dere å delta på Arendalsuka?
Helsevesenet skal gjennom en helt nødvendig og omfattende digital oppussing. Arendalsuka er en viktig møteplass for å diskutere hvordan politikere, næringsliv, klinikere og innbyggere sammen kan bidra til å nå målene.  Vi håper på mange interessante møter og diskusjoner med flest mulig aktører fra helsevesenet og politikk. Sammen med IKT-Norge skal vi arrangere en egen eHelse-debatt der vi håper på engasjerte innlegg om hvordan vi kan bruke teknologi til å sikre et bærekraftig helsevesen.
Har dere gjort det tidligere, i så fall, hvilke erfaringer gjorde dere dere da?
Vi deltok på Arendalsuka i fjor. Der arrangerte vi et fagseminar om population health og hvordan vi kan bruke big data for å forhindre sykdom, eller forverring av sykdom. I tillegg organiserte vi en eHelse-debatt sammen med IKT-Norge. Mottakelsen var over all forvetning med fullsatt sal og mye engasjement under eHelse-debatten. Vi opplevde også at folk er nysgjerrige og gjerne ville lære mer om våre eHelse-løsinger. Ikke minst hvordan vi samarbeider med store helsesystem for å bygge bærekraftige og fremtidsrettede helsetjenester til befolkningen.
Hva blir det viktigste for dere å delta på under uka?
Vi skal selvfølgelig få med oss så mange helsearrangement som mulig. Vi gleder oss spesielt til å følge Dagens Medisins arrangement «Fremtidens helsetjeneste» – hva kan vi lære av Ribera Salud? – på Arendal sykehus. Helsesystemet får en fast sum per innbygger i regionen hvert år. Summen skal dekke både primær- og spesialisthelsetjenester. Digitalisering er et viktig verktøy for å sikre at helsesystemet er bærekraftig og kan levere tjenester av høy kvalitet til alle som trenger det. Cerner samarbeider med Marina Salud, ett av sykehusene i helsesystemet. De har jobbet systematisk med eHelse for å øke kvaliteten i tilbudet til pasientene. Marina Salud er kategorisert som et av de mest digitale sykehus i Europe og var det første ikke-amerikanske sykehuset vant HIMSS Davis award. Prisen fikk de etter å ha vist økt kvalitet i pasientbehandlingen som følge av digitaliseingen.