IBM hjelper kunder i privat og offentlig sektor med å skape nye inntektsmuligheter og effektivisere prosesser gjennom leveranser av robuste og innovative IT-løsninger.

– Når teknologi skal utvikles og tas i bruk for å løse viktige oppgaver er IBM en etterspurt ressurs. Vi utvikler og tilbyr kognitive løsninger som forstår, vurderer og lærer kontinuerlig. Ny teknologi som kunstig intelligens,  tingenes internett og skyløsninger har kraft i seg til å forandre måten vi samhandler og lever, forteller Otto Backer Solberg, kommunikasjonsdirektør i IBM Norge.

rs2727ibm 8762 lpr
Otto Backer Solberg, kommunikasjonsdirektør i IBM Norge.

IBM beskriver seg selv som en teknologileverandør som bidrar til å forme morgendagens Norge.

– Vi skal hjelpe våre kunder å jobbe smartere, og bruker teknologi til å forandre måten vi lever og arbeider på, sier han.

Bidrar til samfunnsutviklingen

IBM har virksomhet i 170 land. I Norge har de siden 1935 hjulpet kundene å jobbe smartere.

– Våre dyktige medarbeidere i Norge støttes av verdens fremste teknologieksperter og patentert teknologi som kontinuerlig sprenger grenser for det mulige. I 2017 flyttet vi vårt hovedkontor til moderne lokaler i Oslo sentrum, der vi også har etablert et eget innovasjonssenter. Senteret er et utstillingsvindu for løsninger og en møteplass for våre partnere, kunder, forskere og andre som vil være med å forme fremtiden. Slik bidrar IBM til samfunnsutviklingen — slik vi globalt har gjort gjennom 107 år, sier Solberg.

Setter dagsorden

IBM har gjennom mange år vært et engasjert IKT-Norge-medlem.

– Norge trenger en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å styrke de overordnede rammebetingelsene for IKT-bedrifter, sier Solberg.

Han forteller at de valgte å bli medlem av IKT-Norge fordi det gir IBM tilgang til rapporter, analyser – og møteplasser der viktige digitaliseringsspørsmål diskuteres med ulike aktører med innflytelse og påvirkningskraft.

– I tillegg har IKT-Norge flere fageksperter med både engasjement og lang erfaring som bidrar til å sette viktige tema på dagsordenen, noe IBM verdsetter høyt. IKT-Norge er med å åpne dører og rette søkelyset på rammebetingelser og muligheter som bidrar til å forme morgendagens Norge. Det støtter vi gjerne opp om, sier han.

Bransjens spydspiss

Solberg mener IKT-Norge må synliggjøre næringens rolle som muliggjører i en rekke bransjer og som en viktig eksportnæring fra Norge. Videre er han tydelig på at IKT-Norge må jobbe aktivt for å posisjonere IT-næringen som en viktig bidragsyter til økt produktivitet i norsk næringsliv og offentlig sektor.

– Når store oppgaver skal løses og fremtiden skapes, er det avgjørende med tillit til teknologileverandører som både har evne og solid erfaring fra omstillings- og digitaliseringsprosjekter. Gjennom et samspill med ulike aktører skal de store oppgavene løses, og IKT-Norge må fremover være bransjens spydspiss i det offentlige ordskiftet, og aktivt lete etter møteplasser og arenaer der medlemmene kan vise seg frem. IBM på sin side vil aktivt støtte opp om dette viktige arbeidet og bidra inn i diskusjoner på ulike nivå og i ulike fora, fremholder en engasjert kommunikasjonsdirektør.

Uløst potensiale i offentlig sektor

Solberg mener, i likhet med IKT-Norge, at det ligger mye uløst potensiale i digitalisering av offentlig sektor, og med det særlig helsevesenet.

– Det foreligger en rekke spennende muligheter for økt produktivitet og løsning av oppgaver, som til nå ikke har latt seg løse, takket være digitalisering og bruk av helt ny teknologi. I Norge gjelder dette særlig i store deler av offentlig sektor. Likevel går digitaliseringsarbeidet mange steder svært langsomt. Det er synd – særlig fordi Norge dermed taper dobbelt på sendrektigheten. På den ene siden tapes gevinster av en mulig produktivitetsøkning, og på den andre siden tapes mulige eksportinntekter som en IT-næring kunne få basert på leveranser til offentlige myndigheter. Spesielt gjelder dette innenfor helsesektoren der vi har enorme uløste behov og hvor vi også har gode forutsetninger for å utvikle en ny e-helsenæring. En satsing på e-helsenæringen i Norge vil gi dobbel gevinst for landet, avslutter Otto Backer Solberg.