Høgskolesenteret i Kongsvinger skreddersyr kurs og utdanninger som er relevante for både næringslivet og offentlig sektor. Vi ønsker dem velkommen som medlem i IKT-Norge!

– Et godt eksempel er master-spesialiseringen «Digital ledelse og Business Analytics», som er en del av Handelshøgskolen i Innlandet sin siviløkonomiutdanning, sier Vegard Herlyng, daglig leder for Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.

Han forteller at spesialiseringen er utviklet i tett samarbeid med næringslivet og er både fremtidsrettet og unik.

hgskolestiftelsen i kongsvinger
Teamet på Høgskolesenteret i Kongsvinger har som mål å utvikle fremtidsrettede, unike og relevante utdanninger for næringslivet.

– Næringslivet, for eksempel Telenor som har vært aktive i utviklingsarbeidet, bekrefter at denne kompetansen er lite tilgjengelig i Norge i dag. Vi gleder oss derfor veldig til å uteksaminere de første studentene neste år, sier Herlyng.

Satser på digitalisering og bærekraft

Høgskolesenteret er i stadig i vekst, både som studiested og leverandør av kompetansehevingstiltak.

– Vi holder blant annet på med et spennende utviklingsarbeid knyttet til bærekraft, forteller han.

Også her samarbeider de tett med næringslivet.

– I tillegg er SSB, som jo skal måle alt virksomheter foretar seg fremover, med i arbeidet. Vi vil ha studietilbud på dette allerede høsten 2019, men ferdig bachelorprogram rekker vi ikke før høsten 2020. I tillegg er vi klare med ganske tunge lederprogrammer på digitalisering og endring. Disse leverer vi til topplederne i kommuner fra våren 2019, sier Herlyng.

Topp nasjonalt nettverk

Med medlemskap i IKT-Norge håper Høgskolesenteret nå å kunne bli enda mer faglig relevante og oppdaterte.

– Vi ser at mange av fagfeltene vi kommer innom er relevante med tanke på medlemsmassen i IKT Norge. Vi håper å kunne bli enda mer faglig oppdatert via et topp nasjonalt nettverk, sier han.

De håper også på at medlemskapet kan skape en vinn-vinn situasjon, og at de kan bygge videre på Høgskolesenterets tette relasjon til næringslivet.

– Vi håper å utvide nettverket vårt og få innspill til videre utvikling. I tillegg ønsker vi å synliggjøre kurs og studier som er relevante for de andre medlemmene, og vi håper å kunne trekke veksler på IKT-Norge sin fagkompetanse i vårt videre arbeid, sier Herlyng.

Er du nysgjerrig på medlemskap i IKT-Norge? Klikk her!