Statkraft Data Center Sites jobber for å skyte fart på datasenterindustrien i Norge. Vi ønsker dem velkommen som medlem i IKT-Norge!

atle haga
Leder for Statkraft Data Center Sites, Atle Haga.

Statkraft er Europas ledende fornybarprodusent. For å tiltrekke ny industri til Norge har de satt ned et eget prosjekt – Statkraft Data Center Sites. Atle Haga leder datasenter-prosjektet, som er organisert i avdelingen for forretningsutvikling, ledet av SVP Bjørn Holsen. Målet er nå å tiltrekke nye store datasentre til Norge.

– Datasentre regnes som verden raskest voksende kraftkrevende industri, og ved å jobbe med dette viderefører vi Statkrafts over 120 år lange historie som samarbeidspartner med kraftintensiv industri, forteller Haga.

Statkraft skal ikke bygge datasentre selv, men legge til rette for internasjonale aktører, slik at deres risiko og prisbilde blir så oversiktlig og konkurransedyktig som mulig i en sterk internasjonal konkurranse.

– For øyeblikket er vi inne i en intensiv reguleringsprosess for våre to prosjekter i henholdsvis Vestfold og Telemark, og venter også i spenning på endelig godkjennelse fra NVE for elektrisk tilknytning – noe som er en svært viktig bestanddel i prosjektet, sier han.

Vår tids industrielle revolusjon

Statkraft Data Center Sites arbeider for å tiltrekke seg den de største aktørene i denne bransjen til Norge. I våre naboland har en sett at når først et stort merkevarenavn etablerer seg kommer gjerne en rekke aktører i etterkant.

– Det blir en såkalt «ketchupeffekt» som er nyttig for hele bransjen – ikke bare for hyperscale-segmentet, men også for colocation-segmentet og resten av IT-verdikjeden, sier Haga.

Han forteller videre om hvorfor han mener datasentre er vår tids miljøvennlige industrielle revolusjon.

– Datasenterbransjen er kanskje ikke den nye oljen, men internasjonale undersøkelser viser viktigheten av en velfungerende datasenterbransje for både sysselsetting, knoppskyting og videreutvikling av utdannelse og arbeidsstyrke. Dette er vår tids industrielle revolusjon, og datasentre er fremtidens fabrikker. Heldigvis forurenser de ikke direkte – og om de blir lokalisert i Norge så vil strømforbruket bli dekket av ren, fornybar vann- og vindkraft, sier Haga.

Viktig samlingspunkt for bransjen

I lys av etableringen av datasenter-prosjekter ser Haga IKT-Norge som en naturlig samarbeidspartner.

– IKT-Norge har over en årrekke har etablert seg som en god interesseorganisasjon for blant annet datasenteraktører, og har gode kontakter inn mot både andre interesseorganisasjoner og sentrale myndigheter, noe vi tror er svært viktig i dette arbeidet. Vi ser fra våre naboland at ministre er proaktive for å tiltrekke ny industri, noe som nok er ønskelig også fra norsk side, sier han.

– IKT-Norges «Datasenterforum» er et viktig samlingspunkt for bransjen. Vi, og mange andre aktører i bransjen, mener det er viktig at hele bransjen samarbeider for felles beste, avslutter Haga.

logostatkraftdatacentersites