Tor Arne var uten tvil en av de mest markante personene i utviklingen av det teknologiske helse-Norge.

Mannen bak DIPS har vært med på reisen fra den spede begynnelsen for elektroniske pasientjournaler, til et Norge som et av de mest avanserte land i verden. DIPS er et norsk industrieventyr på feltet, og mye av æren for dette hviler på Tor Arnes utrettelige arbeid.

181113ehin1198
Tor Arne Viksjø mottok IKT-Norges hederspris under EHiN 2018. Foto: Ard Jongsma

I går ble kjent at Viksjø har gått bort. Tor Arne har vært opptatt av næringen, å bygge samarbeid på tvers, og har sett viktighetene av å jobbe sammen for et best mulig marked som gir gode løsninger for både sykehus og pasienter. Man er ikke leder i et norsk programvareselskap i Norge uten å gå gjennom kritikk og tøffe perioder, men det var aldri noe man merket på ham – han var alltid like imøtekommende og tilgjengelig uavhengig av storm eller stille.

Vi i IKT-Norge har hatt stor glede av Tor Arnes arbeidskapasitet. Han var med å dra igang vårt e-helseforum, og vært en av de som så nytten av en stor arena for e-helse i Norge, EHiN, som nå samler nesten 1500 deltakere hvert år. Tor Arne har også vært en støttespiller for oss i IKT-Norge både som styremedlem og for oss som har jobbet med helse, og vi opplevde alltid han som den lune, kunnskapsrike lavmælte men bestemte personen som han var.

Selv om vi har visst at Tor Arne har vært syk, er dette allikevel en svært tung beskjed å få, Det er ikke lengre siden enn november vi var så heldige å få gitt Tor Arne EHiNs hederspris for sitt arbeid for næringen.

Vi ønsker å takke Tor Arne for hans innsats for norsk e-helsenæring, og lyser fred over hans minne.

På vegne av IKT-Norge

Heidi Austlid, adm.dir.

Fredrik Syversen, direktør næringsutvikling

Nard Schreurs, direktør e-helse