Norge justerer sin politiske kurs i disse dager. IKT-Norge har derfor sendt sine anbefalinger til Høyre, Fremskrittspartiet,  Kristelig Folkeparti og Venstre om hvordan deres valgløfter kan innfris, verdiskapingen i landet kan økes og tjenestetilbudet ikke bare kan ivaretas, men styrkes på beste og billigste måte.

Erna Solberg

Noen høydepunkter:

«Skal Norge frigjøre midler som skal brukes til f.eks. skattelette eller styrking av helsevesenet er effektivisering helt nødvendig.»

«Norge sliter med å få gjennomført store infrastrukturprosjekter. Nye grep må tas.»

«Arbeidsmiljøloven er foreldet og må mykes opp.»

«Innovasjon Norge virker ikke i den instrumentrollen det var tiltenkt.»

Les hele brevet til partiene her. (PDF)

Per Morten Hoff kommenterer.