Tid og Sted
Dato: Torsdag 4. juni 2009
Registrering og lett servering fra kl. 12:30 – 13:00.
Seminaret begynner kl. 13:00 og varer frem til 15:00
Felix Konferansesenter. Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo

Agenda
12:30 – 13:00 Registrering og lett servering

13:00 – 13:20

«Når jeg begynner på skolen skal jeg lære å lese, skrive, regne og pc».
Dette er virkeligheten for dagens skolebarn, men hva er utfordringen for skolevesenet for å oppfylle disse kravene. Og blir kravene oppfylt?

v./ Per Morten Hoff, Generalsekretær, IKT-Norge

13:20 – 13:50
Utfordringer ved pedagogisk bruk av IKT i skolen inkl. rammebetingelser, budsjettbetraktninger og løsninger
Løsningen på skolene i Vestby kommune
v/ Lars Petter Lilleng, IKT Rådgiver og Martin Forsberg, Elev ved Grevlingen skole.

13:50 – 14:10
Pause

14:10 – 15:00
Demonstrasjon av teknologi, driftsmiljø, fleksibilitet, krav til kompetanse og teknologiens levetid.
v/ Eivind Bentsen og Erik Tessem, Løsningsrådgivere, Commaxx

 

Målgruppe
IKT ansvarlige på skoler, rektorer, assisterende rektorer, inspektører og andre med tilhørighet til skolemiljøet. Du behøver ikke være teknisk for å delta på seminaret.