På nordens største eiendomsutviklerkonferanse, Oslo Urban Arena, var Tøyen dagens tema, med vår nye leder Heidi Austlid som innleder og Fredrik Syversen i panelet. Forstudien som er laget av Charles Armstrong, vår venn fra The Trampery i Hackney/london er nå tilgjengelig her!

  • Vi har jobbet hardt og tett sammen med Entra og Oslo kommune for å finne gode løsninger som både ivaretar StartUps og større selskaper i en felles arena på Tøyen, samtidig som vi er samtidig svært opptatt av at egenarten på Tøyen som limet i hele prosjektet.

Rapporten :  thetrampery.toyen.finalreport.201509.v03