Lederen i DN 29.9 plasserer IKT‐Norge i proteksjonisme-klubben. Det er det ingen grunn til. Vårt poeng var å peke på at hvis ikke myndighetene sørger for at det utdannes flere IT-eksperter må norsk IT-næring sette ut stadig flere oppgaver til utlandet. Outsourcing er en konsekvens av at vi ikke finner tilstrekkelig god kompetanse her i landet. I dag er det så få IT-studieplasser at bare 10 prosent av søkerne får plass.

IKT-Norge er positiv til outsourcing. Vi har hjulpet mange medlemsbedrifter til å gjøre dette på en forsvarlig måte, og vi har de store aktørene som våre medlemmer.

SSBs siste tall viser at kategorien IKT-tjenester har en årlig sysselsettingsvekst i Norge på over 5 prosent, fem ganger sterkere enn sysselsettingsveksten for totaløkonomien. Norsk IKT-næring sett under ett vokser og ansetter så mange de kan. I tillegg må mange bygge opp kapasitet ute for å dekke etterspørselen.

I følge IKT‐Norges kompetanseundersøkelse 2015, mangler IKT‐næringen 6300 arbeidsplasser. 57% av bedriftene svarte at mangel på  kompetanse er største hindring for fremtidig vekst. På OECD´s statistikk over antall  personer med høyere utdanning innen IKT kommer Norge  nesten dårligst ut av samtlige nasjoner. Vår bekymring går ikke på konkurranse fra utlandet, men at vi  ikke utdanner nok IKT–eksperter i Norge. Kompetanse tilføres  også gjennom  store og spennende IKT‐prosjekter. Vi tror definitivt ikke på noe monopol på  norsk arbeidskraft. Det er hverken heldig eller ønskelig.

Heidi Austlid

Adm.dir.  IKT-Norge

 

Per Morten Hoff

Spesialrådgiver

IKT-Norge

Opprinnelig publisert i DN 3. mai 2016