Trives du i IT-bransjen? Vi trenger ditt og dine kollegers bidrag til landsomfattende undersøkelse! For 6 år siden gjorde IKT-Norge og Oda nettverk en undersøkelse for å kartlegge hvordan arbeidslivet oppleves blant ansatte i IKT-næringen. Nå sjekker vi stemningen på nytt.

Resultatene fra den første undersøkelsen dannet grunnlaget for Oda Inspirasjonsdagen, og dermed også starten på Od@-nettverk. Nå ønsker vi å kjøre samme undersøkelse igjen. Ved å ta dere tid til å svare på spørsmålene bidrar du og dine kollegaer til en viktig kartlegging som kan sikre at IT-næringen rekrutterer og utvikler dyktige medarbeidere. Undersøkelsen har avkrysningsalternativer, er anonym, og tar kun 5-10 minutter å gjennomføre. Vi oppfordrer til å vidersende undersøkelsen til dine kollegaer – slik at vi får et godt tallgrunnlag: https://survey.confirmit.com/wix/p1641500693.aspx – frist onsdag 13. april. Hovedfunnene vil bli sammenlignet med funn fra 2006 – og presenteres på Inspirasjonsdagen 3. mai.web oda