IKT-Norge reagerer sterkt på Freddy Lysfjord, leder i NRKs lisensavdeling, som i dag gikk ut med forslag om tv-lisens på mobiltelefoner i Norge. – Man kan ikke ilegge folk avgifter fordi man har en mobiltelefon, det vil ta livet av enhver innovasjon i bransjen. Ser man for seg trippel lisens for folk som både har tv, bredbånd og mobiltelefon? Spør Bjercke.

IKT-Norge lister opp flere grunner til at lisens på mobil og PC er en dårlig ide:
– Mobil-TV kan ikke karakteriseres som et fullverdig tv-tilbud og Norge er en sinke på mobil-TV.
– NRK har fremdeles ikke digitalisert og tilgjengeliggjort sine arkiver.
– Det selges svært få TV-kort til PC’er i Norge.
– De fleste betaler jo lisens allerede – tvilsomt om det er mange forbrukere som kun har mobil og ikke tv i husstanden.
– En lisensordning vil bli svært kostbar å administrere og vil påføre bransjen store kostnader knyttet til rapportering.

NRK bør tilpasse sine forretningsmodeller ny teknologi, slik blant annet TV2 har gjort. Han viser til at TV2 har en forretningsmodell der de tar seg betalt for at brukere er inne på TV2 på andre plattformer som PC og mobil.


For ytterligere informasjon eller kommentar kan du kontakte Hallstein Bjercke i IKT-Norge på mobil 93038742