Forskning– IKT-Norge er ikke imponert over regjeringens ambisjonsnivå for IKT-forskning og vi finner lite nytt i «Nasjonal strategi – IKT-forskning og utvikling» som ble lagt fram i dag, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

Evalueringer viser at IKT-forskningen i dag er underfinansiert og underprioritert. – Men det er ingen signaler i den nye strategien om en offensiv satsing for å styrke rekruttering og vekst. IKT-Norge er skuffet over at regjeringen ikke legger midler på bordet for å øke FoU-aktivitetene, sier Syversen.

Regjeringen har pekt ut tre prioriterte områder: sikkerhet, offentlig sektor og helse/omsorg. Dette er områder som er viktige for Norge, men med 15 departementer i ryggen hadde vi forventet en mer slagkraftig strategi som løfter Norge inn i verdenseliten. Dette kan fort bli noe tannløst mener IKT-Norge.

IKT-Norge har store forventninger til Forskningsrådets videre arbeid med IKT-forskning og vil samtidig understreke at regjeringen må legge store penger på bordet for å øke IKT-forskningen for å skape nye innovasjoner og vekst. – Samtidig må vi få til et forpliktende samarbeid mellom myndigheter, utdanning og IKT-næring for å styrke rekrutteringen, sier Heidi Austlid, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Les hele rapporten her.