Mens køene hoper seg opp hos UDI, skriker IKT-næringen etter folk. Mange bedrifter søker å løse mangelen på arbeidskraft med å ansette eksperter fra utlandet. Vi ser også et stigende behov for at IT-eksperter utenfor EU-området kan komme til Norge på opplæring og kurs i forbindelse med stadig økende utsetting av oppdrag til land som India, Ukraina, Russland, SriLanka  m.fl Dette er i dag svært vanskelig og hindrer veksten i næringen og forsinker store offentlige og private prosjekter.

Generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff sier i en kommentar at Norge risikerer å tape i den globale konkurransen om arbeidskraft dersom eksperter må vente i 3-6 måneder for å få oppholds og arbeidstillatelse i Norge, slik tilfellet er nå  IT-ekspertise er nå ettertraktet over hele verden og det er innlysende at eksperter ikke vil gå på gress og med stor usikkerhet og kanskje uten å kunne si ja til andre oppdrag i 3-6 måneder. Australia garanterer f.eks arbeids og oppholdstillatelse på 48 timer. Sverige har maks 3 ukers behandlingstid.
Stortinget har vedtatt ekspertinnvandring, men UDI har fått for små ressurser til å kunne jobbe effektivt med søknader av denne kategori. Det er lett å skylle på UDI, men her må faktisk politikerne gå i seg selv, når ikke UDI blir tilført nok ressurser. IKT-Norge ønsker ikke å gjøre UDI til noen huggestabbe i denne saken.

Et slående eksempel på at det mangler ikke bare menneskelige ressurser i UDI, men også administrative ressurser er det faktum at de tre aktørene som skal koordinere seg i denne typen saker; UDI, Politiets utlendingsseksjon og ambassadene ikke har et felles datasystem. I dag sendes papirer med post fra den ene etaten til den andre og post fra India eller Colombia kan faktisk ta lang tid. Et felles IT-system kunne ha forenklet saksgangen og dermed behandlingstiden i vesentlig grad.
IKT-Norge har en god dialog med UDI og vi jobber for å finne løsninger slik at IKT-bedriftene kan søke på riktig måte. Vi er imidlertid en smule kritisk til at fotballklubbene i norsk eliteserie har en behandlingstid på 3 uker, mens IT-eksperter må stille seg bak i køen. Ikke noe galt med verken fotball, eller fotballklubber, men samfunnsøkonomisk synes dette å være dårlig begrunnet.
IKT-Norge mener at alle eksperter må bli sikret en kort og behandlingstid. Og dette gjøres best ved at UDI blir tilført ekstra og øremerkede ressurser. Her må politikerne ta ansvar. Mangelen på arbeidskraft er nå den største trusselen mot fremtidig vekst i Norge, så dette handler om noe langt mer enn at IKT-bedrifter trenger arbeidskraft.

Per Morten Hoff
Generalsekretær
IKT-Norge